◀ Wróć do programuDebata

Debata: Mieszkańcy w działaniu! Projekty miejskie - dobre praktyki aktywizowania społeczności lokalnej

Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak społeczność lokalna, w tym młodzież, może angażować się w działania edukacyjne i kulturalne dotyczące odkrywania lokalnego dziedzictwa. Zastanowimy się, czy podejmowane inicjatywy przekładają się na budowę społeczności lokalnej oraz czy i jak wpływają na zmianę w odbiorze swojego miejsca zamieszkania.


◀ Wróć do programu